Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

קישורים

תנאי שימוש

החומרים הכלולים באתר זה הינם מידע כללי בלבד, אינם מהווים ייעוץ משפטי או אחר ואין לעשות בהם שימוש כזה. המידע הכלול באתר זה אינו מתייחס לנושא ספציפי ואינו בבחינת חוות דעת. משום שהאתר הינו למטרות מידע כללי בלבד, יתכן שהמידע המופיע באתר אינו מעודכן, מלא או מדויק. שאלות משפטיות הן על פי רוב מורכבות ודורשות התייחסות ספציפית לכל נושא בנפרד. על כן, אין להתבסס על המידע המופיע באתר זה ללא קבלת ייעוץ מקצועי מתאים.

זכויות היוצרים בכל החומרים המופיעים באתר זה, לרבות טקסט, תמונות, מאמרים, תצורות מסכים וכל חומר אחר המופיע באתר זה ("החומרים") שייכות למשרד עורכי דין בר-צבי את בן-דב ו/או לצדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להוריד (download), להציג, להעביר או לעשות כל שימוש אחר בחומרים, בכל צורה שהיא, ללא רשות מראש ובכתב של משרד עורכי דין בר-צבי את בן-דב ו/או של בעל זכויות היוצרים. אתר זה כולל קישורים לאתרים אחרים, לרבות כאלה המופעלים ומנוהלים על ידי צדדים שלישיים. האתר ובעליו אינם אחראים בשום אופן לתוכן אתרים אלה ו/או לקישורים, ואינם ממליצים או מאשרים את השימוש בהם.

תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל