Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

אודות

האתר הישראלי למחירי העברה הוקם על ידי משרד בר-צבי את בן-דב, המתמחה בתחום מחירי העברה. האתר מרכז עדכונים חשובים מהעולם, חקיקה ופסיקה, וכן מידע רלבנטי נוסף ממדינות זרות.

למשרד בר-צבי את בן-דב ניסיון ייחודי בתחום זה, ו- 100% הצלחה של חקרי השוק שהוכנו על ידו בביקורות ברחבי מעולם. מעולם לא נדחה study שהוכן על ידינו על ידי רשות מס כלשהי. חקרי השוק שהוכנו על ידינו עברו בהצלחה ביקורת כמעו בכל מדינה אפשרית, לרבות ארה"ב, קנדה, רוב מדינות מערב ומזרח אירופה (אנגליה, צרפת, גרמניה, הולנד, איטליה, הונגריה , אוקראינה, ליטואניה וכו'), סין, הודו, אוסטרליה, מקסיקו, ארגנטינה, ברזיל, דרום אפריקה, קניה, רוסיה, ומדינות נוספות, בכללן כמובן ישראל.

המשרד משלב ניסיון רב בתחום המשפטי-מסחרי, עם ניסיון כלכלי מעשי בתחום הכספים ובמיוחד בתחום המימון, ומעניק ללקוחותיו בתחום מחירי העברה חבילה מלאה,הכוללת את התיעוד הנאות (study), את ההסכם הבין חברתי המתבסס עליו, מסמך מדיניות חברתית בנושא מחירי העברה (עם התאמה לפורמט SOP), ייעוץ לגבי הטמעת מחירי ההעברה  שנקבעו והגנה מפני ביקורות של רשויות המס הרלבנטיות.

נושא מחירי העברה התפתח מאוד בשני העשורים האחרונים, אך עדיין ישנן חברות בישראל
אשר אינן מתייחסות לנושא, ברצינות הראויה. אי קיום הוראות החוק הרלבנטיות מביא להטלת קנסות, מיסוי כפול, שינוי במעמד החברה  ועוד. גם במדינות העולם האחרות, כגון יפן, סין, אוסטרליה, מדינות דרום אמריקה ואפילו אפריקה ישנם כללים לגבי מחירי העברה אשר יש לקיימם. יריב בן-דב, לשעבר מנהל מחלקת מחירי העברה של קבוצת טבע העולמית, נחשב לאחד מאנשי המקצוע הבולטים בתחום, בישראל ומחוצה לה ומרצה בנושא בכנסים בישראל ובחו"ל.

תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל