Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

שרותים

 • סקר מחירי העברה (study)
  משרדנו מתמחה בהכנת סקר מחירי העברה (מכונה "חקר תנאי שוק" בתקנות הישראליות) מאז שהוקם בשנת 2006, והכין כבר מאות מחקרים מסוג זה בישראל ובעולם. סקרי מחירי העברה שהוכנו על ידינו משמשים להגנה שוטפת על לקוחותינו, מעודכנים מידי שנה, ועמדו בהצלחה ב- 100% מביקורות המס בישראל ובעולם.
  בין לקוחותינו ניתן למנות גם לקוחות שאינם ממוקמים בישראל, ועבורם ביצענו study שאינו מתייחס כלל לישראל, כגון בין ארה"ב לדרום קוריאה, בין אוקראינה לארגנטינה, בין גרמניה ואיטליה לארה"ב, וכדומה.
  שיעור ההצלחה של משרדנו בביקורות מס בתחום זה הינו ייחודי, ונובע מכך שכל חקר שוק הנערך על ידי משרדנו זוכה למלוא שימת הלב של השותפים, האחראים גם על הכנת הסכם בין חברתי מתאים. 
  משרדנו הינו השותף הישראלי ברשת Transfer Pricing Associates, המונה משרדים ביותר מ- 40 מדינות ברחבי העולם, ומאפשרת לנו לספק ללקוחותינו את ההגנה הנדרשת בכל מדינה בה הם פועלים. 

 

 • הסכם בין חברתי (intercompany agreement)
  כל פעילות בין-חברתית חייבת להיות מבוססת על חקר תנאי שוק (study), אך חייבת גם להיות מגובית בהסכם בין-חברתי תואם, המתבסס על ה- study. משרדנו, שהוקם על ידי עורכי דין שהינם גם כלכלנים, מספק ללקוחותיו הן את חקר תנאי השוק והן את ההסכם הבין-חברתי המתאים. 
  הסכם לכשעצמו, ללא הבסיס הדרוש, מהווה הפרה של דרישות החוק ולמעשה לחברה אין דרך בדוקה לאמת (ולעמת) את ההסכם הבין-חברתי שלה אל מול עסקאות דומות, במטרה להצדיק את מחירי ההעברה בהם היא משתמשת. במקרה של הסכם בין-חברתי שאינו מתבסס על חקר תנאי שוק, או שסוטה ממנו, התוצאה מבחינת רשויות המס הינה כי החברה פועלת, למעשה, לא במחירי ההעברה הנכונים, כלומר לא לפי מחירי השוק (at arm's length). 

 

 • נוהל מחירי העברה (SOP: transfer pricing policy)
  חברות הכפופות לרגולציה כגון כללי סרבנס-אוקסלי או FIN48, וכן חברות המקיימת עסקאות בין-חברתיות עם מספר גופים קשורים גדול, מאמצות על פי רוב מסמך מדיניות מחירי העברה המנוסח בצורת Standard Operating Procedure, ומסדיר את אופן הפעילות אל מול החברות הקשורות. בחברות ציבוריות, ובחברות פרטיות גדולות, מומלץ מאוד לאמץ נוהל זה כחלק ממשטר הניהול הנכון של החברה, אף שאימוצו של נוהל כזה אינו מחוייב מכח החקיקה בתחום מחירי העברה.

 

 • מימון בין חברתי ושטרי הון (intercompany finance)
  המונח מימון בין חברתי מתייחס לכל היחסים הפיננסיים בין החברה לחברות הקשורות אליה, וכולל הלוואות, אשראים, ערבויות, ושטרי הון (אליהם ישנה התייחבות מיוחדת במסגרת כללי מחירי העברה).  משרדנו השתתף בניסוח התקנות וההנחיות הרלבנטיות  ומייעץ ללקוחותיו בהסדרה נכונה של תחום זה.
  יש להתייחס אל המימון הבין חברתי כאל עסקה בין-חברתית לכל דבר, וללוות אותו בתיעוד נאות מתאים, הכולל חקר תנאי שוק (מצומצם) והסכם מתאים. במקרים בהם לא לוו ההלוואות בתיעוד מתאים, לא הכיר בית המשפט בתשלומי הריבית ואף קבע כי ההלוואה הינה השקעה הונית. יש לוודא, גם בעת הלוואה וגם בעת הענקת ערבות, למשל, כי החברה הנהנית משלמת מחיר נאות לחברה המעניקה את המימון/ערבות.

 

 • הערכות שווי בתחום מחירי העברה (transfer pricing valuations)
  חלק מהעסקאות הבין חברתיות, כגון עסקאות של תמלוגים ושינוי-מבנה (restructuring), מחייבות ביצוע של הערכת שווי מתאימה, בהתאם לתקנות הרלבנטיות בארץ ובחו"ל. משרדנו מבצע הערכות שווי אלה כחלק משירותי מחירי העברה שהוא מציע ללקוחותיו, והערכות השווי שבוצעו על ידי משרדנו לא נדחו מעולם על ידי רשויות המס.

 

 • פרה-רולינג (APA)
  רשויות המס בישראל ובעולם מאפשרות להגיע לסיכום מראש על מתודולגיית מחירי העברה, סוג של פרה-רולינג בתחום מחירי העברה, המכונה Advance Pricing Agreement. פרה-רולינג מסוג זה מחייב חשיפה מלאה של העסקאות הבין חברתיות בפני רשויות המס, אך מבטיח "שקט" מצד רשויות המס והיעדר ביקורות בטווח שנים שנקבע בהסכם מול רשות המס, כל עוד החברה מקיימת את ההסדר. כל הסדר מסוג זה מחייב ביצוע חקר תנאי שוק מלא, המצדיק את המחירים שמבקשים לאשר מראש, וכמובן עיגון הנושא בהסכם בין חברתי מתאים. עם זאת, לעתים ניתן להגיע לסיכום עם רשויות המס לעתים גם בהיעדר תימוכין מלאים בצורת חקר מחירי העברה, כאשר לא קיים מידע מלא או בר-השוואה בתחום עיסוקה של החברה, או כאשר מבקשים לסטות מתוצאות חקר מחירי העברה. משרדנו מטפל כמובן, גם בהשגת הפרה רולינג האמור, הן בישראל והן במדינות אחרות (לרבות ארה"ב, אירופה ומדינות המזרח).

 

 • הקמת חברות בחו"ל
  העובדה כי משרדנו הינו השותף הישראלי ברשת Transfer Pricing Associates העולמית, לה מעל ל- 50 סניפים, במעל ל- 40 מדינות, מאפשרת לנו לסייע ללקוחותינו בהקמת חברות זרות ברחבי הגולובס, תוך תכנון נכון, ומראש, של מערכת היחסים בין החברה הישאלית לבין החברה הזרה, כולל הסדרה נאותה של נושא מחירי העברה, באמצעות transfer pricing planning study, הכולל גם הסדרה של מימון הפעילות של החברה הזרה, רכישות של חברות או רכוש שהיא מבצעת, העברת עובדים, הענקת אופציות לעובדים בחברה הזרה וכדומה.
  למשרדנו ניסיון בהקמת חברה בהודו, הקמת חברה בסין (כולל הקמת חברה בהונג-קונג), הקמת חברה בברזיל, הקמת חברה באיטליה ובמדינות אירופה השונות, הקמת חברה בארה"ב, וכן במדינות נוספות. בעת ההקמה, משרדנו גם מסייע בהנה משפטית של אופן ניהול החברה הזרה, וכמובן בהסדרת נושא המיסוי ומחירי העברה.
תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל